bihəddü şümar


bihəddü şümar
f.ə.f. hədsiz-hesabsız, saysız-hesabsız, olduqca çox

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.